28-29/6 var vi på VÄKs utställning och då blev Stribog Premier och tog sitt första CAPIB och hans mamma Kylma blev IC. Snowie fick HP båda dagarna.